دقت کنید به شکل حدودی آدرس را وارد کنید تا با ثبت آگهی شما موافقت شود
لطفا قیمت را به میلیون تومان وارد کنید و برای نشان دادن کمتر از میلیون از / استفاده فرمایید
لطفا قیمت را به میلیون تومان وارد کنید و برای نشان دادن کمتر از میلیون از / استفاده فرمایید
امکانات کلیدی ای هستند که در ارزش ملک شما تاثیر گذارند
امکاناتی که ملک شما را پرطرفدار تر می کند
امکاناتی که ملک شما را استثنایی می کند!
هر امکاناتی که مرتبط با سیستم گرمایشی و سرمایشی هست
میتوانید متن را متناسب با سلیقه خودتان تغییر دهید
با درج عکس از ملک ، سریع تر به هدف خود برسید!
هر چقدر دقیق تر و بیشتر محله ها را انتخاب کنید ملک شما زودتر فروش میرود
از نقشه استفاده کنید تا حدودا موقعیت ملک مشخص بشود
توضیحات اضافی اگر دارید در این قسمت وارد بفرمایید